Korzyści

Kompetentny i profesjonalny nadzór w obszarze funkcjonowania baz danych.

Docelowy Klient otrzymuje eksperckie wsparcie członków naszego zespołu posiadających wieloletnie praktyczne doświadczenie z zakresu administracji baz danych. Automatycznie usługi Naszego Klienta zyskują na jakości i efektywności.

Bezpieczeństwo danych = bezpieczeństwo biznesu

Dzięki stałemu nadzorowi nad infrastrukturą bazodanową, minimalizujemy ryzyko przestojów w funkcjonowaniu podstawowych procesów biznesowych Klienta. Szybki kontakt, możliwości dostępu zdalnego pozwalają na ograniczenie wpływu awarii na bieżące funkcjonowanie firmy.

Zalety outsourcingu w administracji bazami

Dane zgromadzone w bazach danych są postrzegane jako krytyczne. Dostęp do ich źródła dla pracowników firmy może prowadzić do nadużyć. JM.NET w odpowiednim kontrakcie zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich danych osobowych i finansowych Klienta.

Racjonalizacja kosztów

Po wstępnej analizie jesteśmy w stanie oszacować ilość czasu wymaganego do doprowadzenia systemu informatycznego do wymagań Zarządu Spółki a także standardów bezpieczeństwa baz danych. Nasi klienci natychmiast dostają dostęp do konsultacji wysoko wykwalifikowanej kadry inżynierów JM.NET. Zdejmuje to z Klienta konieczność szkolenia personelu w zakresie obsługi zaawansowanych systemów czy wdrażania nowych osób. Koszt zarządzania kontraktem z JM.NET jest znacznie niższy niż wynagrodzenie specjalistów zatrudnionych w pełnym wymiarze godzin.

Koncentracja personelu na działalności głównej

Konsultanci naszej firmy są wyposażeni we własny sprzęt z możliwością trybu zdalnego podłączenia do przedsiębiorstwa Klienta. Pozwala to zaoszczędzić przestrzeń i środki, które miałby być przeznaczone na pracownika stacjonarnego.

Dogodna forma oraz czas realizacji zadań

Jesteśmy elastyczni jeśli chodzi o formę i czas wykonywania zleceń. Zdajemy sobie sprawę, że w poszczególnych przedsiębiorstwach inaczej wyglądają godziny pracy i jej organizacja. Wiemy też, że krytyczny system bazodanowy może być wyłączany tylko w ściśle określonym oknie czasowym. Odpowiednio skonfigurowany dostęp zdalny jest bezpieczną i preferowaną przez nas formą wykonywania zadań.

Indywidualne projekty oraz zlecenie

Dbając o kompleksową obsługę naszych Klientów poza naszą standardową ofertą(link do co oferujemy), możemy przygotować ofertę na usługi dodatkowe. Znając strukturę baz danych, aplikacji oraz procesy informatyczne w danej firmie, JM.NET jest najlepszym partnerem do realizacji dodatkowych funkcjonalności w zakresie IT.


© 2010-2021 JMNet. Wszelkie prawa zastrzeżone
wykonanie strony www: websign.pl
projekt graficzny: www.mediacare.pl